Digital Transformasi Untuk Sekolah, Pusat Tuisyen , Tadika, Taska, Learning Centres

Mengintegrasikan ibu bapa/penjaga ke dalam ekosistem pembelajaran anak-anak.

Digital Transformasi Untuk Sekolah, Pusat Tuisyen , Tadika, Taska, Learning Centres

Mengintegrasikan ibu bapa/penjaga ke dalam ekosistem pembelajaran anak-anak.
 

Mengenai Kami

Pembangunan Kemahiran Abad ke-21 menekankan empat aspek utama iaitu kolaborasi, komunkasi, kreativiti dan penyelesaian masalah yang kompleks. Program Transfomasi Digital Dalam Pendidikan yang sedang dilaksanakan sekarang adalah agenda pembangunan ekonomi digital menjelang tahun 2020.

Program yang ditawarkan oleh See Era bertujuan mendorong dan mempercepatkan transfromasi digital di Malaysia yang secara langsung dapat mendidik pelajar mempelajari kemahiran ICT pada usia muda selaras dengan keperluan pekerjaaan abad ke 21 yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengetahuan tinggi.

mengenai kami

Misi Kami

Meningkatkan taraf pendidikan di Malaysia ke taraf global.
Memastikan semua rakyat Malaysia berpeluang mendapatkan pendidikan tinggi.
Memacu penggunaan teknologi yang baharu dan inovatif bagi menambah baik perkhidmatan pendidikan.
Meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan.
Memaksimumkan produktiviti pendidikan dan keberhasilan murid.

Memupuk budaya penggunaan semula aset digital (iaitu kandungan yang disimpan secara digital).

digital transformation

Siapa Kami?

See Era ialah satu platform yang menghubungkan komuniti pendidikan untuk bekerjasama dan saling berkongsi idea bagi pendidikan anak-anak. Ia merupakan satu platform yang dilengkapi dengan keupayaan capaian Internet berprestasi tinggi yang juga merupakan satu peralihan yang efektif dan efisien dalam perancangan pendidikan kerana ia mempunyai interaksi yang jelas kepada pelajar.

See Era juga merupakan platform yang memudahkan proses sedia ada kepada perkongsian maklumat dan pengetahuan dengan lebih cepat, tepat dan bersistematik. Platform ini menyediakan persekitaran yang kolaboratif dan inklusif kerana menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam pembangunan pendidikan anak-anak. Ia juga merupakan platform yang menggalakkan proses automasi dengan mengurangkan proses secara manual.

Apa Yang Kami Lakukan?

Membantu Murid  |   Membantu Pengetua  |   Membantu Ibu Bapa
 
Kami membantu pusat tuisyen dan sekolah – bagi meningkatkan kemahiran ICT selaras dengan keperluan abad ke 21 yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengetahuan tinggi.
 
Kami telah bekerjasama dengan pusat tuisyen dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum, membuat penilaian, membuat buku panduan, mengubah jadual, membuat pembentangan kepada pihak berkepentingan, dan banyak lagi.
 
Kami menawarkan Program Transformasi bagi pusat tuisyen dan sekolah untuk menggunakan kaedah digital.
ciri-ciri program

Ciri-ciri

Nota
Kemajuan
Ganjaran
Applikasi Mudah Alih
Tribahasa Kamus
Peta Minda
Penilaian
tablet screen

Bagaimana Kami Melakukannya?

Kami bekerjasama dengan pasukan guru dalam komuniti kecil secara bersemuka dan alam maya untuk membantu mengembangkan kemahiran dan pemikiran guru agar penyampaian pembelajaran di alam maya menjadi berkesan. Kami sentiasa berurusan dengan pusat tuisyen secara individu mengikut keperluan mereka dengan pembelajaran berasaskan projek.

Apakah Yang Dipelajari Oleh Guru Dari Program Kami?

Guru-guru akan belajar strategi untuk:

Menguruskan pelajar di dalam kumpulan.
Memahami dan menjawab pertanyaan pelajar.
Mewujudkan sistem untuk semua maklum balas dan refleksi.
Membina dan mengembangkan bakat pelajar.
Mengingatkan pembayaran tertunggak.
Mengambil kehadiran pelajar secara manual
Kerja pentadbiran:
(i) Menjejaki pembayaran tertunggak
(ii) Kemas kini Penjejakan pembayaran tertunggak
(iii) Kemas kini laporan mingguan
(iv) Menjejaki rekod pelajar
Membuat pengumuman segera kepada semua ibu bapa.
Mengambil suhu badan pelajar dan membuat rakaman automatik.

Apakah Yang Dipelajari Oleh Ibu Bapa Dari Program Kami?

Terima pemberitahuan penting

Invois & resit

Jejaki kelas dan jadual dengan mudah melalui Aplikasi Kalendar Bersepadu

Segera memberitahu Kehadiran & suhu badan

Kemajuan pembelajaran

Album perjalanan pembelajaran

Kemas kini pantas mengenai kemajuan anak melalui sembang langsung

Hubungi Kami

Saya berminat dengan Program See Era.

Hubungi Kami

Saya ingin memulakan karier saya di See Era Sdn. Bhd.

Hubungi Kami

Saya vendor yang menawarkan perkhidmatan saya.